Ministarstvo privrede i preduzetništva u Vladi RS aktiviralo je aplikaciju za elektronsko podnošenje Zahtjeva za dodjelu podsticaja za zapošljavanje. Rok za podnošenje zahtjeva za povrat doprinosa za povećanje plata od 01.07.2019 do 31.12.2019. godine je 02. mart 2020. godine. Podnošenje elektronskih zahtjeva možete obaviti na linku- http://epodsticaj.vladars.net/

Podnošenje elektronskih Zahtjeva za dodjelu podsticaja za zapošljavanje je jednostavna procedura koja omogućuje poslodavcima da na jednostavan način i kratkom vremenskom roku podnesu zahtjev.

Zakonom o podsticajima u privredi omogućeno je da za eventualno povećanje plata poslodavac dobije povrat uplaćenih doprinosa u iznosu 70% od uplaćenog iznosa. Radi se o rješenju koje se realizuje u okviru Memoranduma o zajedničkim politikama Vlade RS i Unije udruženja poslodavaca RS, a koje se odnosi na poresko rasterećenje rada i predstavlja nakon povećanja neoporezivog dijela plate značajan stimulans za rast plata i životnog standarda radnika.

Pravo na podsticaj se ostvaruje u dva obračunska perioda od po 6 mjeseci, od koji jedan period traje od 1. januara do 30. juna, dok drugi period traje od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.

Imajući u vidu da je Zakon o podsticajima predvidio rok od 60 dana za podnošenje zahtjeva, rok za podnošenje zahtjeva za povrat doprinosa je 02. mart 2020. godine. S obzirom na kašnjenja u realizaciji procedura vezanih za podnošenja zahtjeva Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske će kod nadležnog ministarstva incirati produženje roka za dostavu zahtjeva.

prilog -Zakon-o-podsticajima  

prilog-Pravilnik o postupku dodjele podsticaja za povecanje plate radnika