U cilju kontinuiranog informisanja poslodavaca i prepoznavanja ključnih problema u poslovanju, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuje okrugli sto na temu „Poslovanje u uslovima globalnih izazova“ u srijedu, 18. maja 2022. godine, sa početkom u 12 časova u velikoj sali kompanije Alumina, Zvornik – Karakaj bb.

U okviru ovog događaja je predviđeno da se poslodavci informišu o realizaciji zagovaračkih politika Unije poslodavaca u prošloj godini, kao i da predstavimo aktivnosti koje realizujemo u tekućoj godini. Istovremeno, želimo da iskoristimo priliku da se informišemo o problematici poslovanja kompanija koje posluju na teritoriji regije Birač, a sve sa ciljem pripreme planskih i strateških dokumenata na kojima Unija poslodavaca radi u saradnji sa Vladom Republike Srpske.

Pored navedenog biće otvorena diskusija o problematici poslovanja vezanoj za probleme na tržištu rada, otežanom funkcionisanju globalnih lanaca snabdijevanja i upriličeno predavanje na temu unapređenja poslovanja kroz bolju organizaciju finansija i kontrolu troškova, uspostavljanje sistema izvještavanja i analiza.