U okviru usvojenih mjera za ublažavanje štetnih posljedica virusa korona na privredne subjekte u Republici Srpskoj, Ministarstvo privrede i preduzetništva Srpske do sada je obradilo više od polovine od ukupno 501 zahtjeva privrednih subjekata za podsticaje za povećanje plata, te ih je uputilo Poreskoj upravi Srpske na obradu.

– Do kraja dana službe Ministarstva privrede i preduzetništva obradiće sve preostale zahtjeve i proslijediti ih Poreskoj upravi Srpske na dalje postupanje – saopšteno je iz ovog ministarstva.

Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo, Poreska uprava Srpske do sada je obradila dio primljenih zahtjeva, a u skladu sa kapacitetima Uprave očekuje se da obrada svih zahtjeva bude završena u naredna dva dana.

Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske definisano je da privredni subjekti zahtjeve za podsticaj po ovom osnovu dostavljaju u roku od 60 dana po završetku obračunskog perioda.

Imajući u vidu da je prvi obračunski period od stupanja na snagu ovog zakona jul-decembar 2019. godine, privredni subjekti imali su rok do kraja februara ove godine da podnesu zahtjeve za dodjelu podsticaja po osnovu povećanja plata radnika.

Izvor: Vlada RS