Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske poziva sve privredne subjekte koji su isplatili povećanu platu radnicima u periodu jul-decembar 2022. godine, u odnosu na mjesec početne plate, da od 1. januara 2023. godine, podnesu Zahtjev za dodjelu podsticaja za povećanje plate radnika.

Izmjenama Zakona o posticajima u privredi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/22) i donošenjem novog Pravilnika o postupku dodjele podsticaja za povećanje plata radnika („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 127/22), utvrđena su nova pravila za podsticaj za povećanje plata radnika.

Privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj za povećanje plate samo za radnike sa kojima je zasnovao radni odnos najkasnije do prvog dana za mjesec početnog iznosa plate, odnosno najkasnije 1. decembra 2021. godine. Naime, za obračunski period jul-decembar 2022. godine, za mjesec početne plate primjenjivaće se iznos plate isplaćen za decembar 2021. godine.

Prema zakonskom rješenju, u slučaju da je radniku za mjesec početnog iznosa plate isplaćena plata niža od važeće najniže plate u Republici Srpskoj, pri obračunu iznosa podsticaja primjenjivaće se trenutno važeća najniža bruto plata u iznosu od 942,83 KM (neto plata 650 KM).

Izmjenama zakona propisano je da privredni subjekt ostvaruje podsticaj pojedinačno po radniku, u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% više plaćenih doprinosa i propisan je maksimalan iznos podsticaja u jednom obračunskom periodu od 1.000 KM po radniku.

Takođe, pojednostavljena je procedura za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate kojom je ukinuta obaveza dostavljanja ugovora o radu.

Zahtjev se podnosi putem aplikacija „e podsticaj” koja se nalazi na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, a koja će biti aktivna od 1. januara do 1. marta 2023. godine, kada ističe rok od 60 dana za podnošenje zahtjeva.

Nakon što aplikacija automatski potvrdi da je zahtjev ispravno popunjen i uspješno elektronski dostavljen, privredni subjekt štampa, potpisuje i ovjerava dio zahtjeva koji se odnosi na opšte podatke, te vrši njegovu dostavu Ministarstvu privrede i preduzetništva u pisanoj formi. Zahtjev u pisanoj formi sadrži bar-kod koji se dodjeljuje nakon uspješne elektronske dostave, a smatra se podnesenim kada se Ministarstvu dostavi odštampani dio zahtjeva sa bar kodom.

Podsjetimo, u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske, privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih jedan traje od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.

Po osnovu podsticaja za povećanje plata, privrednim subjektima je do sada odobreno preko 45,5 miliona KM.

Potrebni dokumenti dostupni su na linku.