U sklopu projekta EISE, Unija poslodavaca Republike Srpske provodi tender za realizaciju PR kampanje.

Cilj PR kampanje je stvaranje pozitivne slike u javnosti o projektnim aktivnostima i postignutim rezultatima. PR kampanja će trajati od 24. jula 2023. do 31. decembra 2023., sa kreiranim planom, porukama, komunikacijskim alatima i ciljanim PR metodama. Odabrani ponuđač će u skladu sa projektnim aktivnostima i u komunikaciji sa koordinatorom projekta izvršiti pripremu i realizaciju PR kampanje.

 

VRIJEDNOST NABAVKE

16,740.49 BAM

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

14.07.2023.

 

PREUZMITE DOKUMENTACIJU

EISE-TEN-NO5

 

Projekat EISE finansira Evropska unija.