Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuje poslovni forum RSBusiness100 na temu „Prijedlozi poslodavaca za Program ekonomskih reformi RS 2020-2022.“ koji će biti održan 02.oktobra 2019. godine u Tehnološkom centru Lanaco u Banjoj Luci. Cilj događaja je da kroz širu diskusiju sa poslodavcima utvrdimo prijedloge i sugestije za Program ekonomskh reformi RS 2020-2022, kao i da kroz organizaciju ovakvih događaja unaprijedimo djelovanje naše organizacije.

Preliminarna agenda događaja:

Najavu događaja možete pogledati na linku: