Danas je održana 3. sjednica Upravnog odbora Komepnzacionog fonda Republike Srpske. Donesena je odluka o dodjeli podrške za 2865 poslodavca za preko 18.000 radnika u visini od 13.600.000 konvertibilnih maraka. Navedena podrška se dodjeljuje poslodavcima koji su pretrpili indirektnu štetu tokom trajanja Covid infekcije. Isplata navedene podrške će krenuti od četvrtka.

Predsjednik Upravnog odbora Komepnzacionog fonda RS i predsjednik Vlade RS Radovan Višković najavio je da će u narednom periodu biti urađena dodatna analiza  zahtjeva poslodavaca koji u ovom trenutku ne ispunjavaju uslove za navedenu podršku. Analiza će biti realizovana od strane Ministarstva privrede i preduzetništva u Vladi RS u saradnji sa Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske i Privrednom komorom Republike Srpske.

Sjednici Upravnog odbora Kompenzacionog fonda Republike Srpske je prisustvovao predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.