Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je u petak, 15. aprila 2022. godine, sa početkom u 13:00 časova, u konferencijskoj sali Poslovnog centra „Integra“ na 12. spratu, organizovala događaj povodom završetka implementacije projekta „Uspostava Trening centra UUPRS i obuke deficitarne radne snage prema potrebama preduzeća metalskog i drvo-prerađivačkog sektora u Republici Srpskoj“, sufinansiranog od strane USAID WHAM-a.

Projektom je podržana inicijativa za osnivanje Trening centra Unije poslodavaca, koji ima za cilj okupiti centre izvrsnosti iz reda preduzeća, koji posjeduju sve potrebne materijalne i ljudske resurse za provođenje kvalitetnih specijalističkih, stručnih obuka za različite profile radne snage, a koji su potrebni matičnom i ostalim preduzećima iz sektora.

Podsjećamo i da je navedeni projekat nastavak realizovanog projekta „UUPRS – Obuke deficitarne radne snage prema potrebama preduzeća metalskog i drvoprerađivačkog sektora u Republici Srpskoj“, u okviru kojeg je, uz podršku Unije kao fasilitatora, obučeno ukupno 120 zaposlenih, od kojih je dodatno doobučeno 80 već zaposlenih radnika, te obučeno i zaposleno novih 40 radnika.

Nakon obraćanja predstavnika Unije poslodavaca i USAID WHAM-a, dodijeljeni su i sertifikati predstavnicima kompanija za polaznike koji su uspješno završili obuke.

Kompanije, učesnice u projektu su „PMP Jelšingrad – FGM“ a.d. Gradiška, „Elas Metalekspert“ d.o.o. Banja Luka, „Milinković“ d.o.o. Banja Luka, „Mandeks Molding“ d.o.o. Laktaši, „Sim Technik“ d.o.o. Kotor Varoš, „Standard“ d.o.o. Prnjavor i „Tri Best“ d.o.o. Banja Luka.