U okviru aktivnosti na izradi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2022 – 2024, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u srijedu, 17.11.2021. godine sa početkom u 10h, organizuje poslovnu konferenciju „Izazovi i budućnost poslovanja“.

U prostoru Banskog dvora u Banjoj Luci učesnici će moći da diskutuju na tri važne teme, a to su reforme i regionalni ekonomski razvoj, kako odgovoriti na izazov rasta plata te da li je visoko obrazovanje snaga ili kočnica razvoja ekonomije.

Cilj konferencije je da kroz dijalog poslodavaca, predstavnika Vlade Republike Srpske, akademske zajednice, institucija i stručnih organizacija prepoznamo ključne ekonomske i socijalne izazove, kao i pravce djelovanja ka stvaranju produktivne i socijalno pravedne zajednice.

Potrebno je povećati uticaj poslovne zajednice u kreiranju ključnih strateških i planskih dokumenata i provođenju socio-ekonomskih reformi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Događaj se organizuje u okviru realizacije projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BIH – EISE” koji finansira Evropska unija, a koji provodi Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Agenda događaja dostupna je na linku.