Banja Luka, Banski dvor, 17. 11. 2021. u 10h

AGENDA

09:00 – 10:00 Registracija učesnika
10:00 – 10:15 Pozdravni govor
– Saša Trivić, predsjednik UUPRS
– Radovan Višković, predsjednik Vlade RS
10:15 – 10:30 Uvodničar – Keynote speaker: dr Saša Stevanović
Nezavisni stavovi o poslovnim izazovima i prilikama iz makroekonomskog, monetarnog i fiskalnog aspekta.
10:30 – 11:45 Panel 1: REFORME I REGIONALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Teme:
– Program ekonomskih reformi RS 2022-2024 – kako ubrzati reforme i zašto?
– (Ne)poreska rasterećenja ključ ili zabluda ekonomskog rasta!?
– Kako finansirati ekonomski razvoj i stabilnost sistema socijalne zaštite?

Moderator: Milan Ćulibrk, urednik NIN-a

Učesnici:
– Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske,
– Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske,
– Radovan Bajić, NLB banka – predsjednik Udruženja poslodavaca bankarsko-finansijskih i osiguravajućih organizacija Republike Srpske,
– Dalibor Petrović, “Petroprojekt” d.o.o. Bratunac

11:45 – 12:15 Pauza – obraćanje sredstvima informisanja i dodjela priznanja najboljim poreskim obveznicima
12:15 – 13:15 Panel 2: BUSINESS PANEL: KAKO ODGOVORITI NA IZAZOV RASTA PLATA?

Teme:
– Smanjenje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja na poslovanje – put ka većim platama,
– Kako povećati produktivnost u uslovima pada ponude radne snage,
– Tehnološki razvoj ekonomije, politika podsticaja – efekti i eventualna promjena pristupa,

Uvodničar – Keynote speaker: prof. dr Stevo Pucar: analiza i projekcije kretanja plata u Republici Srpskoj

Moderator: Gorislav Papić, RTS

Učesnici:
– Zoran Škrebić, HI “Destilacija” A.D. Teslić – Udruženje poslodavaca elektro i hemijske industrije Republike Srpske,
– Zora Vidović, ministrica finansija u Vladi Republike Srpske,
– Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske,
– Valter Leban, član Uprave “Kolektor”, Slovenija

13:15 – 14:00 Ručak – Networking (Banski dvor I sprat)
14:00 – 15:00 Panel 3: VISOKO OBRAZOVANJE – SNAGA ILI KOČNICA RAZVOJA EKONOMIJE!?

Teme:
– Kako ubrzati povezivanje visokog obrazovanja i privrede?
– Naučno-istraživački rad u funkciji razvoja ekonomije.
– Stvaranje stimulativnog okruženja za saradnju privatnog kapitala i fakulteta.

Uvodničar – Keynote speaker: dr Srđan Kolaković, dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu – iskustva u integrisanju privatne inicijative – kapitala i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Moderator: Aleksandar Hršum, voditelj Nova BH

Učesnici:
– Predrag Zorić, direktor “Kolektor CCL” d.o.o. – predsjednik Udruženja poslodavaca metalske industrije i rudarstva Republike Srpske
– Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovnje i informaciono društvo u Vladi Republike Srpske,
– prof. dr Zoran Milošević, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje Vojvodine,
– prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci

15:00 – 15:30 Pauza – Networking
15:30 – 16:30 BUSINESS CAFFE – razgovor poslodavaca sa ministrima (4 sporedne sale)

Teme:
– Realizacija Akcionog plana Vlade RS, sektorske politike, sektorske problematike poslovanja

Učesnici:
– Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske,
– Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Republike Srpske,
– Suzana Gašić, ministrica trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske,
– Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske,
– Poslodavci

16:30 Zatvaranje konferencije

Voditelj: Rajnat Majstorović

UČESTVUJU

Saša Trivić
Saša Trivićpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske
Radovan Višković
Radovan Viškovićpredsjednik Vlade Rrepublike Srpske
dr Saša Stevanović
dr Saša Stevanović
Milan Ćulibrk
Milan Ćulibrkurednik NIN-a
Radovan Bajić
Radovan BajićNLB banka - predsjednik Udruženja poslodavaca bankarsko-finansijskih i osiguravajućih organizacija Republike Srpske
doc. dr Stevo Pucar
doc. dr Stevo Pucar
Gorislav Papić
Gorislav PapićRTS
Zoran Škrebić
Zoran ŠkrebićDestilacija Teslić - Udruženje poslodavaca elektro i hemijske industrije Republike Srpske
Zora Vidović
Zora Vidovićministrica finansija u Vladi Republike Srpske
Vjekoslav Petričević
Vjekoslav Petričevićministar privrede i preduzetništva
Valter Leban
Valter Lebančlan Uprave Kolektor CCL, Slovenija
Dalibor Petrović
Dalibor PetrovićPetroprojekt, Bratunac
Boris Pašalić
Boris Pašalićministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Suzana Gašić
Suzana Gašićministrica trgovine i turizma
Nedeljko Ćorić
Nedeljko Ćorićministar saobraćaja i veza
dr Srđan Kolaković
dr Srđan Kolakovićdekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Aleksandar Hršum
Aleksandar Hršumvoditelj Nova BH
Predrag Zorić
Predrag Zorićdirektor Kolektor CCL - predsjednik Udruženja poslodavaca metalske industrije i rudarstva Republike Srpske
Srđan Rajčević
Srđan Rajčevićministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovnje i informaciono društvo
prof. dr Zoran Milošević
prof. dr Zoran Miloševićpokrajinski sekretar za visoko obrazovanje Vojvodine
prof. dr Radoslav Gajanin
prof. dr Radoslav Gajaninrektor Univerziteta u Banjoj Luci
Rajnat Majstorović
Rajnat MajstorovićRTRS