Banja Luka – Danas je u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 121/2021 objavljena Odluka o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, Zakon o izvršenju Budžeta RS i Odluka o usvajanju Programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2022-2024. Pomenute akte možete pogledati OVDJE.