Predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske potpisali su danas u Banjaluci ugovore o garantovanju sa četiri komercijalne banke koje učestvuju u Garantnom programu Srpske za ublažavanje posljedica pandemije virusa korona.

Riječ je o ugovorima sa Novom bankom, MF bankom, Unikredit bankom i Komercijalnom bankom, sve iz Banjaluke, a potpisanim ugovorima garantuje se plasiranje ukupno 104 miliona KM kredita.

Direktor Garantnog fonda Radivoje Krčmar rekao je novinarima da se u skladu sa ovim ugovorima izdaju garancije Srpske bankama koje su ponudile da plasiraju kredite u cilju oblažavanja posljedica krize u vezi sa virusom.

– U narednih sedam dana obavićemo potpisivanje sličnih ugovora sa ostalim bankama koje su zadovoljile kriterijume našeg fonda. U suštini, do kraja godine ćemo izdati garancije komercijalnim bankama da bi se plasiralo više stotina miliona KM kredita mikro, malim i srednjim preduzećima u Srpskoj koja su pretrpjela štetu zbog uticaja virusa, a sve da bismo djelimično ublažili njihove probleme i obezbijedili nastavak njihovog poslovanja – rekao je Krčmar.

On je izrazio nadu da će krizom pogođeni privrednici na ovaj način riješiti dio svojih problema, te da se okviri kamata za ovu vrstu kredita, najgrublje rečeno, kreću od četiri do 5,5 odsto.

– Naravno, kredit se može ugovoriti sa klijentom i po kamati od dva odsto, a odluka o tome je na bankama – rekao je Krčmar.

On je dodao da se privrednici, nakon izdatih garancija, za kreditna sredstva mogu obratiti komercijalnim bankama s kojima će potpisivati ugovore.

Krčmar je rekao da su limiti kredita za mikropreduzeća do 30.000 KM, za mala preduzeća do 100.000, a srednja do 250.000 KM.

– Naravno, sve je podložno izmjenama, pa i povećanju iznosa – rekao je Krčmar i dodao da se 11 banaka i dvije mikrokreditne organizacije prijavilo da prate Garantni program Srpske, te da će ovakvi ugovori i dalje biti potpisivani.

Pomoćnik ministra finansija Srpske Snježana Rudić je izrazila zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora i pozvala privrednike i poljoprivrednike da se obrate svojim bankama i mikrokreditnim organizacijama u vezi sa ovom novom kreditnom linijom, podržanom garancijama Srpske.

– Banke će u skladu sa svojom poslovnom politikom i procedurama vršiti procjene klijenata, afirmisati ovu kreditnu liniju i nadam se da i u ovakvim uslovima možemo naći zajednički interes u korist privrednika, ali i banaka, resornog ministarstva i Vlade Srpske, sve radi stabilnosti i oporavka privrede od ekonomskih posljedica epidemije – rekla je Rudićeva.

Ona je naglasila da je ovdje riječ o svojevrsnoj portfolio garanciji u okviru koje Srpska garantuje iznos od 50 miliona KM, na bazi čega se dalje mogu plasirati krediti u ukupno iznosu od 238 miliona KM.

– To znači da se pojedinačnom nivou, u skladu sa odlukom o Garantnom programu, garantuje do 70 odsto glavnice kredita, a na nivou portfelja svake banke garantuje se do 30 odsto iznosa ukupno plasiranih kredita – rekla je Rudićeva i dodala da su za kredite za likvidnost i manje investicione troškove kvalifikovani svi privrednici, osim kockarnica i sličnih djelatnosti.

Predstavnici komercijalnih banaka ocijenili su da će Garantni program Srpske pomoći i njima i privrednicima kada je riječ o ublažavanju posljedica pandemije virusa korona.

Bojan Luburić iz Uprave MF banke Banjaluka rekao je novinarima da je riječ o kvalitetnoj i za privredu značajnoj inicijativi Fonda, Ministarstva finansija i Vlade Srpske.

On je rekao na tom planu da su mikro, mala i srednja preduzeća, koja zapošljavaju najviše radnika, najpogođenija aktuelnom krizom.

– Vjerujem da će ovaj program omogućiti što veću podršku likvidnosti firmi da bi prebrodile udare na svoje poslovanje u narednom periodu, a sve s ciljem da se vrate normalnom poslovanju – rekao je Luburić i izrazio nadu da će efekti ovog programa biti vidljivi već krajem ove godine.

Kada je riječ o uslovima kreditiranja, Luburić je rekao novinarima da Program podrazumijeva da Srpska garantuje do 70 odsto glavnice kredita, što je značajno i za banke i klijente.

– Olakšan je pristup značajnim sredstvima za te firme, a sve banke koje učestvuju u Programu su znatno spustile kamatne stope za kreditiranje – rekao je Luburić.

Dragana Vučić Stefanović iz Uprave Komercijalne banke Banjaluka je rekla da je potpisivanje ugovora sa Garantnim fondom nastavak aktivnosti ove banke na planu finansijske podrške privrednim subjektima, pogođenim epidemijom.

Ona je rekla u vezi s tim da minimalni uslov za dobijanje kredita jeste pozitivno poslovanje na kraju prethodne godine i da u trenutku nastanka pandemije /polovinom marta/ nisu imali dospjele neizmirene obaveze u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Srpske.

– Namjena sredstava može biti finansiranje likvidnosti, tekućih obrtnih sredstava i investicionih troškova – rekla je Stefanovićeva i dodala da je period vraćanja sredstava do četiri godine, uključujući period odgođenog plaćanja.

Garantni program usvojila je Vlada Srpske početkom jula, a namijenjen je za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u suzbijanju štetnih posljedica izazvanih pandemijom virusa korona.