Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u okviru aktivnosti koje realizuje Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske (EUNORS), raspisuje Javni poziv za pružanje usluga podrške malim i srednjim preduzećima u jačanju kapaciteta za upravljanje inovacijama.

Mogućnost prijave imaju inovativna mala i srednja preduzeća koja su registrovana na teritoriji Republike Srpske.

Prihvatljivi korisnici, uslovi za prijavu, obrazac za prijavu te druge informacije dostupni su na veb stranicama: www.rars-msp.org i www.eunors.org.

Rok za podnošenje prijava je 14. mart 2019. godine.

Prijave za Javni poziv, potpisane od strane ovlašćenog lica i ovjerene pečatom, sa pratećom dokumentacijom, podnose se isključivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu, na elektronsku adresu: een@rars-msp.org, sa naznakom: „Prijava na javni poziv za pružanje usluga podrške za jačanje kapaciteta u upravljanju inovacijama u 2019. godini“.
Izvor: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća