U Banjaluci je danas održan sastanak Vlade Republike Srpske sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca, Privredne komore Republike Srpske i Saveza sindikata u vezi s najavljenim korekcijama Zakona o porezu na dohodak koje će biti usmjeren ka smanjenju oporezivanja dohotka i rezultirati povećanjem neto plata radnika.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Dragutin Škrebić, naglasio je da je ovo jedna od najvažnijih mjera koja je dogovorena Memorandumom Vlade i Unije udruženja poslodavaca potpisanog prošle godine.

– Ovo je produkt prošlogodišnjeg rada Vlade, Unije poslodavaca i Saveza sindikata – rekao je Škrebić i naglasio da će poslodavci morati ispoštovati ove mjere Vlade, jer će kontrolni organi sankcionisati one koji budu kršili zakon.

Nakon sastanka predsjednica Vlade RS navela je da je ovo bio završni sastanak o mjerama usmjerenim na povećanje plata u Srpskoj.U srijedu 27. juna biće održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske na kojoj će biti razmotrena izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, Zakona o radu, kao i zakoni o platama korisnika budžetskih i fodnova socijalne sigurnosti nakon čega će navedeni zakoni biti razmtrani na sjednici Vlade RS 29.juna 2018. godine.

Vlada Republike Srpske i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske su krajem prošle godine potpisale Memorandum o zajedničkim politikama kojim je definisano smanjenje oporezivanja rada na nivo iz 2008. godine. Predsjednik Škrebić je tokom svog obraćanja medijima izrazio zadovoljstvo dinamikom realizacije Memoranduma.