U funkciji zaštite interesa članica, rukovodstvo UUPRS pristupilo je pregovorima o visini cijena električne energije za 2021. i 2022. godinu. Nakon pregovora koji su vođeni u novembru i decembru, potpisan je Memorandum o razumijevanju Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Ministarstva industrije i energetike u Vladi Republike Srpske, Elektroprivrede Republike Srpske a.d. i Privredne komore Republike Srpske, u svrhu ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa strana potpisnica.

Krajem 2019. godine planiran je rast cijene električne energije od 10 evra/MWh, ali je, zahvaljujući inicijativi Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i intervenciji Vlade Republike Srpske, poskupljenje za tekuću godinu bilo dogovoreno u iznosu od 5 evra/mWh, uz dogovor da od 01.01.2021. godine cijena električne energije poskupi za novih 5 evra/MWh.

S obzirom na težinu situacije uzrokovane pojavom infekcije COVID-19, i pored dogovora o rastu cijena električne energije za 5 evra/MWh od 01.01.2021. godine, pregovorima su utvrđene cijene navedene u Memorandumu (prilog). U samom sadržaju Memoranduma postoji veći broj opcija koje kupci pojedinačno mogu da izaberu na osnovu njihovog interesa.

Tokom razgovora u vezi sa zaključivanjem Memoranduma, započet je i dijalog o poboljšanju uslova za isporuku električne energije, odnosno rješenju problema prekida  i nekvalitetnog napajanja. U vezi sa prethodno navedenim, pozivamo Vas da prijavite probleme sa kvalitetom napajanja, kako bismo u kontaktu sa rukovodstvom Elektroprivrede RS mogli pristupiti ubrzavanju rješavanja problema.

Stručna služba Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske stoji na raspolaganju za pojašnjenja u vezi aa potpisivanjem ugovora i realizacijom Memoranduma.

Memorandum ERS- Ministarstvo -Unija -Komora sa potpisima