Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je 28. septembra 2021. godine, u 13:00 časova u hotelu „Courtyard by Marriott“ u Banjoj Luci, organizovala svečanu dodjelu sertifikata polaznicima koji su pohađali i uspješno završili obuku u okviru projekta/tokom realizacije projekta „UUPRS – Obuke deficitarne radne snage prema potrebama preduzeća metalskog i drvoprerađivačkog sektora u Republici Srpskoj“, podržanog od strane USAID WHAM projekta.

Podsjećamo da se projekat realizuje uz učešće 16 kompanija članica, od kojih je 11 kompanija iz sektora prerade metala i 5 kompanija iz sektora prerade drveta. Projekat predviđa međusobnu saradnju kompanija na polju transfera znanja sa kompanije na kompaniju, u cilju provođenja kvalitetnih obuka za radnike na radnom mjestu.

Kompanije koje imaju potrebne resurse i iskustvo u provođenju obuka, uz podršku spoljnih eksperata, realizuju 15 različitih obuka za deficitarna zanimanja i specijalizacije, od kojih su potpuno završene 3 obuke iz metalskog sektora (Obuka za TIG zavarivače, Obuka iz hidraulike i pneumatike i Obuka za interne auditore sistema kvaliteta) i 2 obuke iz sektora prerade drveta (CAD/CAM program CORPUS i Obuka za lakirere). U toku su i obuke za MIG-MAG zavarivače, iz SolidWorks-a, iz Tehnologija obrade rezanjem, za Bravare i obuka iz Mašinskih materijala, a u narednom periodu će početi i preostalih 5 obuka (Obuka za 3D programiranje, iz Tehničkog crtanja, CNC programiranje, CNC operatere i Obuka iz održavanja infrastrukture i proizvodne opreme).

Uslijed trenutne epidemiološke situacije, sertifikati su dodijeljeni predstavnicima kompanija u kojima su i održane obuke, za polaznike koji su pohađali i uspješno završili obuku za: Internog provjerivača sistema menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015) – 11 polaznika; obuku iz CAD/CAM programa CORPUS – 6 polaznika i obuku za Lakirere – 5 polaznika.

Tokom realizacije navedenog projekta, biće obučeno ukupno 108 radnika, od kojih će biti doobučeno 69 već zaposlenih radnika, dok će dodatno biti obučeno i zaposleno novih 39 radnika.