Stručni tim Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, u cilju olakšavanja primjene Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/21) za poslodavce, pripremio je Model Pravilnika o zaštiti od uznemiravanja na radu.

Obaveza za poslodavce koji zapošljavaju 15 ili više radnika da donesu opšti akt kojim propisuju postupak zaštite od uznemiravanja na radu proizilazi iz člana 15. stav 4. i 5. predmetnog Zakona. Ovakav opšti akt pomenuti poslodavci  dužni su da donesu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu. Predmetni Zakon objavljen je u “Službenom glasniku RS “11. oktobra 2021. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Model Pravilnika o zaštiti od uznemiravanja na radu možete preuzeti OVDJE (verzija od 15.02.2022. godine), a sam tekst ovog dokumenta svaki poslodavac može prilagođavati svojoj organizaciji, poštujući odredbe relevantnih propisa.