Vlada Republike Srpske uputila je Prijedlog zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga po hitnom postupku, koji će biti razmatran na 15. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja je na programu danas, 30. marta 2021. godine.

Izmjenama i dopunama predmetnog zakona predviđeno je odlaganje plaćanja svih poreskih obaveza koje proističu iz finansijskog izvještaja za 2020. godinu do 30.06.2021. godine.

Poslodavci koji ne budu u mogućnosti izmiriti poreske obaveze po finansijskom izvještaju za prethodnu godinu, moći će izmiriti obaveze u drugoj polovini godine u šest rata do kraja 2021. godine.

Navedeni zakon je upućen u porceduru usvajanja zbog pada likvidnosti kompanija nastalog pojavom infekcije COVID-19.