Pitanje koje biznismen postavi, kad mu neko priča o značenju etike i o upotrebi resursa njegove kompanije na tom području, uključujući i za usvajanje i primjenu Etičkog kodeksa, je: “A šta mi konkretno imamo od toga”? Niko ne voli da baca novac samo zbog principa, a pogotovo ne kompanije koje žive od prodaje svojih proizvoda i usluga.

Već nekoliko godina odgovor na to pitanje je jasan: kompanije koje posluju po etičkim principima više privlače kupce, imaju manju fluktuaciju zaposlenih, povećava im se produktivnost, atraktivnije su za investitore i ljudski potencijal te povećavaju profite.

U brojkama to izgleda ovako: te kompanije u poređenju sa drugima u poslovanju imaju za 20% veći profit, za 12% niže troškove rada i za 5,8% više prinose akcionara.

Način koji može najviše doprinijeti implementaciji Etičkog kodeksa je povećanje povjerenja unutar kompanije. Kad zaposleni vide da se i njihovo rukovodstvo pridržava odredbi Kodeksa, onda vjeruju da je to stvarno novi pravac poslovanja i počinju i oni da se pridržavaju Kodeksa. Uz to, stepen njihovog poverenja u rukovodstvo počinje da raste.

Posljedično, dolazi se do kruga iz kojeg svi izlaze kao pobjednici, a pogotovo kompanija koja zbog poštovanja etičkih principa posluje svakog dana sve bolje.

 

Piše:

Drago Kos

Chair of OECD Working Group on Bribery