Imajući u vidu obim i složenost mjera preduzetih od strane institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u cilјu suzbijanja širenja  infekcije, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske poziva poslodavce da preduzmu mjere i aktivnosti u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Pored preporuka vezanih za opštu i respiratornu higijenu dokument koji Vam dostavlјamo sadrži i preporuku izrade plana za nepredviđene situacije i kontinuitet poslovanja za pojave epidemije. Molimo Vas da kroz izradu navedenih planova razmotrite sve potencijalne aspekte uticaja na zdravlјe radnika i poslovanje i preduzmete aktivnosti u cilјu  prevencije i zaštite zdravlјa lјudi i kontinuiteta poslovanja.

S obzirom na boravak značajnog broja lјudi u zatvorenom prostoru i rizika za širenje infekcije u prostorima gdje se obavlјa poslovna aktivnost, molimo poslodavce da odgovorno pristupe provođenju preporučenih mjera.

Na sajtu Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske možete preuzeti pripremu letka- mjere predostrožnosti, kao i obrasce potencijalne komunikacije sa zaposlenim, izvođačima i kupcima koji omogućavaju kvalitetniju komunikaciju sa zaposlenim dok traju navedene okolnosti.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srske je u kontinuiranoj komunikaciji sa Ministarstvom zdravlјa i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske i drugim institucijama čija nadležnost je zaštita zdravlјa stanovništva sa cilјem obezbjeđivanja kontinuiranog informisanja poslovne zajednice .

Stručna služba i rukovodstvo Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Vam stoji na raspolaganju u pogledu dalјeg informisanja u vezi preduzimanja mjera i aktivnosti na suzbijanju širenja infekcije na kontakte 051 226 160 ili na е-mail: office@unijauprs.org .

Obavještenje za radnike na održavanju

Obavještenje za radnike u maloprodaji

Obavještenje za radnike u proizvodnji

plan dezinfekcije u proizvodnim pogoniima

mjere a3 poster krive (1)

mjere letak A5 krive

Preporuke WHO