Uredba o dodjeli sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za mjesec april 2020. godine stupila je na snagu obajavom u Službenom glasniku Republike Srpske broj 54/20.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je u saradnji sa nadležnim ministarstvima u Vladi Republike Srpske radila na prirpemi teksta Uredbe kako bi bili utvrđeni kreiterijumi podrške za poslodavce koji su djelimično prestali sa radom ili su imali smanjeni obim poslovanja.

Pozivamo poslodavce da podnesu potrebnu dokumentaciju prema nadležnim ministarstvima i Poreskoj upravi Republike S rpske radi ostvarivanja prava na podršku za mjesec april.

 

Prilog: Uredba o dodjeli sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za mjesec april 2020. godine