Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizovala je danas okrugli sto na temu ”Izazovi i budućnost poslovanja” u konferencijskoj sali hotela Prijedor sa početkom u 13 časova.

Cilj navedenog događaja bio je da se informišu poslodavci o realizovanim aktivnostima i zagovaračkim politikama Unije poslodavaca, kao i dijalog o problemima u poslovanju i prijedlozima poslodavaca za unapređenje poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj. Prof. dr Stevo Pucar je prisutnima predstavio analizu na temu uticaja pada ponude radne snage na rast plata u Republici Srpskoj, a direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić je predstavio dokument Prijedlozi i preporuke UUPRS za Program ekonomskih reformi Republike Srpske 2022-2024. kojeg je pripremila Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić upoznao je prisutne sa mjerama koje je Unija dogovorila sa Vladom Republike Srpske a odnose se na fiskalna i parafiskalna rasterećenja poslovanja, prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama tržišta rada kao i o podsticajima koji za cilj imaju rast plata i životnog standarda zaposlenih. Tako su dogovorena rasterećenja koja se odnose na smnjenjenje zbirne stope doprinosa sa 32,8% na 31% uz neporezivi dio dohotka na nivou od 700 KM i promjenu načina obračuna plate po bruto principu sa finansijskim efektom na smanjenja opterećenja na rad u iznosu od oko 52 miliona KM, smanjenje i ukidanje komunalne takse sa efektom na smanjenje opterećenja na poslovanje od oko 25 miliona KM te ukidanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište sa potencijalnim finansijskim efektom rasterećenja poslovanja od oko 2 miliona KM. Takođe je povećan iznos podsticaja za tehnološki razvoj kompanija sa 7 miliona KM na 15 miliona KM u Budžetu Republike Srpske.

Vođena je otvorena diskusija o smanjenju fiskalnih i parafiskalnih opterećenja na rad i poslovanje te o mogućnostima finansiranja tehnološkog razvoja. Pored smanjenja ponude radne snage kao ključne izazove poslovna zajednica, prepoznala je rast inflacije, potencijalnu krizu nabavke materijala i repromaterijala, te ukazala na problem stagnacije produktivnosti u uslovima kontinuiranog rasta plata.

Projekat “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE” implementira Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i cilj mu je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva preduzetnika i poslodavaca, te doprinos socijalnom i ekonomskom razvoju u sektoru preduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog okruženja kroz ekonomske i socijalne reforme. Ukupna vrijednost projekta je 556.000 evra, od čega je Evropska unija obezbijedila 500.000 evra bespovratnih sredstava, a implementacija će trajati od januara 2021. godine do decembra 2023. godine.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Saša Aćić, menadžer projekta

Kontakt telefon: 065 525 337

Email: director@unijauprs.org