Banja Luka – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak objavljeni su u Službenom glasniku Republike Srpske broj 119/2021. Ove zakone usvojila je Narodna skupština Republike Srpske na 26. posebnoj sjednici održanoj 15. decembra 2021. godine. Preuzmite pomenute zakone OVDJE.