Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi Republike Srpske organizuje okrugli sto na kojem će biti razmatrano unapređenje saradnje privrede i visokoobrazovnih institucija u Republici Srpskoj.

Okrugli sto će biti održan u srijedu 10.06.2020. godine u 12 časova, u amfiteatru Fakulteta političkih nauka, a organizuje se u funkciji unapređenja dijaloga poslovne i akademske zajednice, sve sa ciljem prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama tržišta rada i razvoja Republike Srpske.

Na okruglom stolu biće razmotreno unapređenje saradnje visokoškolskih ustanova sa privredom, potreba za modernizacijom studijskih programa, unapređenje realizacije praktične nastave i potrebe poslodavaca u odnosu na kvalitet i kvantitet izlaznih profila.

Doprinos razvoju dijaloga, pokretanju procesa promjena i unapređenja visokog obrazovanja, svojim učešćem u radu okruglog stola daće ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđan Rajčević, kao i dekani mašinskog, elektro i šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.