Republički štab za vanredne situacije donio je danas zaključak kojim se poslodavcima sa sjedištem u Republici Srpskoj nalaže da izdaju potvrdu o angažovanju vozača u međunarodnom prevozu robe u toku vanredne situacije.

Ovaj zaključak usvojen je u svrhu praćenja rada vozača u međunarodnom prevozu robe u uslovima proglašene vanredne situacije u Republici Srpskoj.

Potvrda se izdaje za vozača koji je zaposlen kod poslodavca i angažovan na prevozu robe u međunarodnom drumskom saobraćaju, a time će biti olakšano praćenje rada vozača u uslovima proglašene vanredne situacije, odnosno poštovanje definisane izolacije, navedeno je u informaciji koju je objavila Vlada Republike Srpske.

Zaključak je u skladu sa naredbom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona, koja je u primjeni od 16. marta.

Ovom naredbom, između ostalog, definisano je i postupanje sa vozačima u međunarodnom prevozu robe.

U Federaciji BiH je donesena naredba na osnovu koje se identično kao i u Republici Srpskoj postupa sa vozačima u međunarodnom prevozu robe.

Izvor: Nezavisne novine