Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizovala je danas okrugli sto na temu „Poslovanje u uslovima globalnih izazova“ u velikoj sali kompanije Alumina u Zvorniku, sa početkom u 12 časova.

Događaju je prisustvovalo 30 poslodavaca sa teritorije regije Birač koji su informisani o realizovanim aktivnostima i zagovaračkim politikama Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saša Trivić, je vodio diskusiju na temu uticaja inflatornih kretanja na poslovanje, problema i projekcija razvoja konflikata u Evropi, problema i očekivanja vezanih za globalne lance snabdijevanja kao i o kretanju na tržištu rada i značaju angažovanja stranaca i politike podsticaja.

Tokom otvorene diskusije spomenuti su problemi u poslovanju i prijedlozi poslodavaca za unapređenje poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj. Većina poslodavaca spomenula je problem smanjenja ponude radne snage i neadekvatnog obrazovanja, krizu nabavke energenata, materijala i repromaterijala, cijene električne energije, rasta inflacije kao i problem zloupotrebe bolovanja.

Takođe, gospodin Grigor Vidmar, konsultant za upravljanje, restruktuiranje i finansije je govorio na temu finansija i kontrole troškova kao temelja uspješnog poslovanja, gdje je upoznao poslodavce sa značajem organizacije finansija, kontrole troškova, uspostavljanja sistema izvještavanja i analiza kao i značajem finansija za uspješan rad kompanija.

Projekat “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE” implementira Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i cilj mu je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva preduzetnika i poslodavaca, te doprinos socijalnom i ekonomskom razvoju u sektoru preduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog okruženja kroz ekonomske i socijalne reforme. Ukupna vrijednost projekta je 556.000 evra, od čega je Evropska unija obezbijedila 500.000 evra bespovratnih sredstava, a implementacija će trajati od januara 2021. godine do decembra 2023. godine.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:
Saša Aćić, menadžer projekta
Kontakt telefon: 065 525 337
Email: director@unijauprs.org