Danas je potpisan Sporazum o saradnji između Unije udruženja poslodavaca RS i Fonda zdravstvenog osiguranja RS kojim se, između ostalog, jasnije definišu isplate refundacija neto plata radnika za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja duža od 30 dana), kao i izmirenje dugovanja iz ranijeg perioda.
Fond se ovim sporazumom obavezuje da će sve tekuće obaveze u 2018. godini za bolovanja izmirivati redovno, dok će se dug iz ranijih godina kontinuirano izmirivati, uz mogućnost multilateralne kompenzacije potraživanja i dugovanja.
Budući da poslodavci imaju mogućnost da od Fonda zatraže provjeru opravdanosti bolovanja svojih radnika, potpisnici ovog sporazuma će inicirati i izmjene propisa koji će omogućiti kvalitetniju kontrolu bolovanja. Na ovaj način i Fond i poslodavci žele da spriječe zloupotrebe bolovanja, ali i da eliminišu negativne pojave i trendove u ovoj oblasti.
Fond prilikom plaćanja refundacije bolovanja prioritet daje privredi, tako da se više od 60 odsto duga isključivo odnosi na javni sektor.
Sporazum o saradnji su potpisali v.d. direktor FZO RS Dejan Kusturić i predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić.

Pročitajte kompletan Sporazum o saradnji.