Banja Luka – Zbog epidemiološke situacije i mjera nadležnih organa, a radi ublažavanja ekonomskih posljedica za poslodavce, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske uputila je inicijativu za produženje roka za podnošenje zahtjeva za moratorijum na kredite i grejs period.

Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske 12. marta 2021. godine usvojio je Izmjene Odluke o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19, kao i Odluke o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19. Usvajanjem navedenih Izmjena omogućava se produženje rokova za podnošenje zahtjeva za odobrenje posebnih mjera klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu i dalje smanjeni kao posljedica uticaja pandemije, a čime je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno njihovo izmirivanje obaveza prema bankama/mikrokreditnim organizacijama.

Cilj navedenih Izmjena je, prije svega pružiti mogućnost klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija koji se suočavaju sa negativnim ekonomskim posljedicama da podnose zahtjeve za posebnim mjerama i tokom 2021. godine, pri čemu se mjera moratorijuma može odobriti sa trajanjem do 30.06.2021. godine, a mjera grejs perioda do 31.12.2021. godine.

Navedene Odluke stupiće na snagu osam dana nakon njihove objave u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Preuzmite odluke ovdje.