Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i Vlada Republike Srpske nastavljaju sa realizacijom mjera predviđenih Memorandumom o zajedničkim politikama Vlade RS i UUPRS potpisanog u decembru 2017. godine. Narodna skupština Republike Srpske je na svojoj 3. sjednici usvojila Nacrt izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit. Ključna izmjena se odnosi na smanjenje oporezivanja dijela dobiti koji poslodavac investira u opremu i objekte. Navedeni nacrt predviđa da investicije u opremu neće biti oporezive porezom na dobit. Predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske na stručnoj raspravi održanoj 05.04.2019. godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske su uputili zahtjev obrađivaču propisa Ministarstvu finansija da navedeno rješenje treba obuhvatati i investicije u objekte. Navedena mjera ima za cilj povećanje konkurentnosti kompanija koje posluju u Republici Srpskoj kroz modernizaciju proizvodnih i radnih procesa. Stručnu raspravu organizovao je Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske.