U Službenom glasniku broj 14. objavljen je Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kojim se uređuje utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad i ostvarivanje prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

Pravilnik možete preuzeti na linku.