Banja Luka – Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS) donijela je Odluku o visini referentne tržišne cijene električne energije u sistemu podsticaja, koja je objavljena u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 68/13 od 31.07.2023. godine. Ovom odlukom se utvrđuje visina referentne tržišne cijene koja se koristi u sistemu podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za obračun premije proizvođačima koji su ostvarili pravo na podsticaj. Referentna tržišna cijena utvrđena je u iznosu 0,1896 KM/kWh i ne sadrži PDV.

Preuzmite Odluku RERS OVDJE.