U okviru redovnih konsultacija i koordinacije na realizaciji reformskih aktivnosti, predstavnici Unije poslodavaca Republike Srpske danas su održali sastanak sa novoizabranim ministrom prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske, gospođom Željkom Stojičić. Sastanka je održan sa ciljem definisanja zajedničkih aktivnosti na realizaciji Programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2023-2025 i Akcionog plana Vlade Republike Srpske za 2023. godinu iz nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture.

Teme sastanka su bile u vezi sa unapređenjem materijalnih preduslova za osnovno obrazovanje, kvaliteta nastave i nastavnog kadra, prilagođavanje upisnih kvota i nastavnih planova i programa potrebama tržišta rada, formiranje odjeljenja za saradnju poslodavaca, škola i lokalnih zajednica u Ministarstvu kao i opremanje škola i radionica, digitalizacija i drugo.