U prostorijama JU Gimnazija Banja Luka, u četvrtak 26. maja 2022. godine sa početkom u 10 časova  će biti održana prezentacija projekta „Ljudski resursi kao pokretač razvoja – podrška jačanju kapaciteta JU Gimnazije Banja Luka“.

Krajem 2021.godine, Gradska razvojna agencija Banja Luka je u saradnji sa partnerima pokrenula inicijativu za podršku razvoju JU Gimnazija Banja Luka te kreirala partnerski konzorcijum pod nazivom „Prijatelji Gimnazije“ a koji čine pokretači inicijative: Gradska razvojna agencija Banja Luka, JU Gimnazija Banja Luka, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, Udruženje Bit Alijansa, te kompanije: Telegrup, Lanako, M-tel, Telemaks, Prointer, Vejseven.

Partnerski konzorcijum „Prijatelji Gimnazije“ je održao nekoliko radnih sastanaka te pokrenuo i proveo nekoliko aktivnosti a to su: izrada projekta – „Tehnički projekat zamjene instalacija u kabinetima“, izrada predračuna i odabir opreme za multimedijalna učionice sa fokusom na IT smjer, priprema prijedloga programa  provođenja praktičnih vježbi i inicijativa za učešće u izradi nastavnog plana i programa i diskusija oko trenutnih NPP, aktivnosti posjete učenika firma i tehničkim fakultetima i druge prateće aktivnosti.

S obzirom da je pripremljen projekat rekonstrukcije instalacija u kabinetima za IT, te predračun vezan za potrebnu opremu za kabinete i da je nekoliko kompanija izrazilo spremnost da finansijski podrže rekonstrukciju instalacija i opremanje kabineta, prezentacija projekta „Ljudski resursi kao pokretač razvoja – podrška jačanju kapaciteta JU Gimnazije Banja Luka“, ima za cilj privući zainteresovane kompanije i pojedince za učešće u obnovi kabineta za IT u ovoj školi.