10. maja 2021. godine, u 14:00 časova u hotelu „Courtyard by Marriott“ u Banjoj Luci, upriličeno je svečano potpisivanje ugovora o realizaciji projekta „UUPRS – Obuke deficitarne radne snage prema potrebama preduzeća metalskog i drvoprerađivačkog sektora u Republici Srpskoj“, podržanog od strane USAID WHAM projekta.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske realizuje projekat uz učešće 16 kompanija članica, od kojih je 11 kompanija iz sektora prerade metala i 5 kompanija iz sektora prerade drveta. Projekat predviđa međusobnu saradnju kompanija na polju transfera znanja sa kompanije na kompaniju, u cilju provođenja kvalitetnih obuka za radnike na radnom mjestu. Kompanije koje imaju potrebne resurse i iskustvo u provođenju obuka, uz podršku spoljnih eksperata, realizovaće 15 različitih obuka za deficitarna zanimanja i specijalizacije, od kojih je 13 obuka iz metalskog sektora i 2 obuke iz sektora prerade drveta.

Planirane su obuke za zavarivače (TIG i MIG-MAG tehnike), obuke iz Solidworks-a, obuke iz tehničkog crtanja, za CNC programiranje, CNC operatere, obuke za 3D programiranje i izvođenje mjerenja na mjernim mašinama, obuke za lakirere, bravare, obuke iz tehnologije obrade rezanjem, obuka za rukovođenje poslovnim jedinicama, obuke internih auditora sistema kvaliteta, obuke iz održavanja infrastrukture i proizvodne opreme, obuke iz hidraulike i pneumatike, obuke iz vrsta, osobina, označavanja i primjene mašinskih materijala, i dr.

S obzirom na odliv kvalifikovane radne snage u inostranstvo i deficit određenih profila radne snage na tržištu rada, poseban doprinos projekta vidi se u stvaranju uslova za ostanak mladih kroz zapošljavanje u prosperitetnim industrijskim sektorima, na produktivnijim i bolje plaćenim radnim mjestima.

O veličini i važnosti projekta, govori i podatak da će tokom realizacije istog, biti obučeno 108 radnika, od kojih će dodatno biti doobučeno 69 već zaposlenih radnika, dok će, tokom projekta, biti obučeno i zaposleno novih 39 radnika.

Kompanije, učesnice u projektu su „Kolektor CCL“ d.o.o. Laktaši, „PMP Jelšingrad – FGM“ a.d. Gradiška, „Elas Metalekspert“ d.o.o. Banja Luka, „Tri Best“ d.o.o. Banja Luka, „Dastim“ d.o.o. Banja Luka, „MAHLE Electric Drives Bosnia“ d.o.o., „Milinković“ d.o.o. Banja Luka, „HYDROPARK ENERGY“ d.o.o. Banja Luka, „DELTA ZAŠTITA“ d.o.o. Banja Luka, „METAL MAS“ d.o.o. Teslić, „MANDEKS MOLDING“ d.o.o. Laktaši, „STANDARD“ d.o.o. Prnjavor, „ALLOY WHEELS“ d.o.o. Jajce, „ELGRAD“ d.o.o. Banja Luka, „RIZBA“ s.p. Prnjavor, „DRVODOM“ d.o.o. Banja Luka i „ZLATA“ d.o.o. Teslić.

Uz podršku UUPRS-a kao facilitatora, biće uspostavljen sistem prenosa znanja između kompanija i stručnjaka, gdje kompanije koje imaju sve potrebne proizvodne resurse, pružaju usluge „domaćina za izvođenje specifične obuke“, u njihovom proizvodnom prostoru, koristeći sopstvenu opremu za proizvodnju.

Jedan od specifičnih ciljeva projekta je uspostavljanje, uz posredovanje UUPRS-a, stalnog mehanizma uzajamne podrške i zajedničkog djelovanja kompanija kako bi se poboljšali postojeći modeli za obuku deficitarne radne snage.

Za više informacija o projektu:
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske
Kontakt telefon: 051 337 482
E-mail: director@unijauprs.org.