Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske zajedno sa Vladom Republike Srpske pokrenula je kampanju „Vakcinišimo se!“. Ova kampanja predstavlja nastavak aktivnosti koje Unija sprovodi poslednjih par mjeseci sa ciljem vakcinacije što većeg broja radnika iz realnog sektora u Republici Srpskoj.

Osnovna poruka kampanje je da vakcinacija čuva zdravlje zaposlenih a samim tim i njihova radna mjesta. Kampanja je usmerena direktno na zaposlene kako bi ih motivisala na vakcinaciju. Iskustva od prošle godine tokom uvođenja restriktivnih mjera zatvaranja govore ne samo o opasnosti od širenja zaraze već i gašenja kompanija kao direktne posljedice ovih mjera.

Jedino vakcinacijom čuvamo zdravlje ali i radna mjesta zaposlenih.