Banja Luka – U “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 49/21 od 27. maja 2021. godine, objavljen je Zakon o dopuni Zakona o doprinosima i Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak, koji stupaju na snagu od 1. jula 2021. godine.

Ove propise usvojila je Narodna skupština Republike Srpske po hitnom postupku na 19. posebnoj sjednici održanoj 25. maja 2021. godine.

Tekst ova dva zakona preuzmite OVDJE.