Nastavljene su redovne konsultacije i koordinacije na realizaciji reformskih aktivnosti. Danas je održan sastanak sa ministrom za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi Republike Srpske, gospodinom dr Željkom Budimirom. Cilj ovih konsultacija je definisanje zajedničkih aktivnosti na realizaciji Programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2023-2025 i Akcionog plana Vlade Republike Srpske za 2023. godinu iz nadležnosti ovog Ministarstva.

Teme održanog sastanka su se odnosile na reformu sistema visokog obrazovanja – upisne kvote i razionalizacije studijskih pograma, modernizaciju visokog obrazovanja i unapređenje kvaliteta nastave te internacionalizaciju studijskih programa.