U Banjoj Luci su u srijedu, 21. decembra 2022. godine održane javne konsultacije između poslodavaca i preduzetnika u cilju prikupljanja stavova o poreskoj stopi, poreskim periodima, oslobađanju od plaćanja, načinu podnošenja zahteva i drugim tematskim cjelinama koje su važne za poslodavce i preduzetnike. Pisutni su informisani o provedenim aktivnostima, prepoznati su izazovi te zauzeti stavovi o ključnim politikama koje se odnose na poslovni ambijent u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Predstavljen je i osnovni scenario ekonomskih prilika za naredni period. Predviđa se da će ekonomski rast u 2023. godini iznositi od 1,5 do 2% a u 2024. godini 2,5% do 3%. Predviđa se da će inflacija u 2023. godini iznositi 10% a u 2024. godini 8%. Recesija u EU prvi i drugi kvaratal prema ECB-u  će iznositi ispod 0,5%.

Pomenuta aktivnost organizovana je u okviru projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BIH- EISE”, koji finansira Evropska unija, a provodi Unija poslodavaca RS.