Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite – Odjeljenje zaštite na radu organizuje okrugli sto na temu izrade Pravilnika o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama, koji će se održati u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske ( Konferencijska sala ), 28.10.2019. godine  sa početkom u 13 časova..

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u svrhu uključivanja  što većeg broja članova u izradu ovog propisa , poziva predstavnike kompanija da dodju na događaj koji organizuje Ministarstvo i daju stručni doprinos sadržaju Pravilnika o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje poslodavac treba da obezbijedi u primjeni preventivnih mjera za zaštitu radnika od rizika koji nastaju ili mogu da nastanu pri izlaganju hemijskim materijama na radnom mjestu ili su rezultat bilo koje aktivnosti koja uključuje hemijske materije.

U navedenom pravilniku po prvi put će biti definisane granične vrijednost izloženosti hemikalijama na radnom mjestu, a intencija obrađivača propisa je da se preuzmu vrijednosti definisane direktovoma Evropske Unije.

Imajući u vidu potencijalno značajne efekte na poslolvanje koji mogu proisteći stupanjem na snagu navedenog propisa, molimo poslodavce da dostave prijedloge i sugestije na radni tekst Pravilnika koji se nalazi u prilogu, kao i da potvrde učešće na kontakte: office@unijauprs.org ili v.tadic@mpb.vladars.net.