Info sesije za zainteresirane za prijavu na javni poziv projekta IDA (“Inkluzivna dekarbonizacija”) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a isti finansira Vlada Japana, a za prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizaciji malih i srednjih preduzeća (MSP) iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement), bit će održana:

  • u Sarajevu u utorak, 10. maj 2022.godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Privredne / Gospodarske komore Federacije BiH (Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo) i u online formi putem Microsoft Teams aplikacije,
  • u Banjoj Luci u ponedjeljak, 16. maja 2022.godine s početkom u 14:00 sati u online formi putem Zoom aplikacije.

Svi zainteresovani za fizičko ili online učešće na info sesijama, isto trebaju potvrditi putem e-mail-a na adresu dzenana.kadric@undp.ba, najkasnije dan prije održavanja info sesije (za Banja Luku prijava do 13.06.2022. godine do 16 časova), sa naznakom “Prijava za učešće na info sesijama u sklopu IDA projekta“.

E-mail treba da sadrži naziv kompanije, modus učešća (fizički ili online), te ime, prezime i kontakt informacije predstavnika. Svaki učesnik će dobiti potvrdu o učešću, zajedno sa pristupnim linkom u slučaju online učešća.

Više o javnom pozivu možete saznati na linku