04.12.2018. Danas će u Banjoj Luci u 12.00 časova će biti održana 45. sjednica Skupštine Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Članovi Skupštine UUPRS će razmatrati sljedeće tačke dnevnog reda:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
  2. Razmatranje informacije o realizaciji Memoranduma o zajedničkim politikama Vlade Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske;
  3. Razmatranje Nacrta Programa ekonomskih reformi 2019-2022. godine i Nacrta Budžeta RS za 2019. godinu;
  4. Usvajanje Nacrta Strateškog plana Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske 2018-2022. godine;
  5. Razno.