Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je u saradnji sa Evopskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i konsultantskom kućom PriceWaterhouseCoopers iz Sarajeva, u četvrtak, 20. maja 2021. godine održala online radionicu “Upoznavanje sa promjenama koje donose novi standardi MSFI9 – Finansijski instrumenti, MSFI15 – Prihodi od ugovora s kupcima i MSFI 16 – Najmovi/Zakupi”.

Radionica na kojoj je učestvovalo 55 učesnika, bila je prilagođena vlasnicima biznisa kao i direktorima i sektorima finansija.

Radionicu su vodili iskusni treneri iz konsultantske kuće PriceWaterhouseCoopers, koji imaju dugogodišnje iskustvo u primjeni MSFI, ali i procesima podrške pri implementaciji novih standarda i upravljanja finansijama. Bilo je riječi o uvođenju značajne promjene u oblasti klasifikacije, mjerenja i umanjenja vrijednosti finansijske imovine, što se odrazilo, ne samo na finansije, već i na IT sisteme i obradu podataka, poreze, sisteme interne kontrole i druga područja. Naglašeno je da se obim promjene u primjeni novog standarda za ugovore, značajno razlikuje u zavisnosti od industrije kompanije i složenosti transakcija koje donose ugovore sa kupcima. Novi standard zakupa uklanja razliku između finansijskog i operativnog zakupa zakupca, ima značajan uticaj na najčešće finansijske pokazatelje i uključivaće promjene u bilansu stanja i bilansu uspjeha.

Događaj je podržan od strane Europske unije u okviru „Programa podrške razvoju preduzeća i inovacija na Zapadnom Balkanu“ (EU – Enterprise Development and Innovation Facility–WB EDIF), koji provodi Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).