Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske izmijenila je svoj naziv, koji sada glasi: Unija poslodavaca Republike Srpske, skraćeno Unija poslodavaca RS ili UPRS.
Zvanična adresa Unije poslodavaca RS i dalje je Trg Republike Srpske broj 8, 12. sprat, 78000 Banja Luka, Republika Srpska. Naši kontakti su office@unijauprs.org, tel/faks 051 337 482.