Unija poslodavaca Republike Srpske organizuje trening na temu „Jačanje kapaciteta zainteresovanih strana u procesu pripreme za pregovaranje poglavlja 20 – industrijska politika i preduzetništvo“, u ponedjeljak, 11. jula 2022. godine, u konferencijskoj sali hotela „Courtyard by Marriott“ u Banjoj Luci, na adresi Prvog krajiškog korpusa 33, sa početkom u 10 časova.

Cilj treninga je ojačati znanje i kapacitete interesnih grupa u vezi sa sadržajem i procesom pregovaranja unutar poglavlja 20. kao doprinos uspostavljanju kritične mase pojedinaca i institucija sposobnih da pozitivno doprinesu reformama u sektoru preduzetništva i industrijske politike efektno radeći na kreiranju i zagovaranju potrebnih reformi.

Prisutnima će biti predstavljena Analiza „mape puta“ za poglavnje 20 – preduzetništvo i industrijska politika, koja će prikazati status postojeće pravne regulative Republike Srpske naspram načela i instrumenata preduzetništva i industrijske politike Evropske unije i  dati mišljenje o provedbenim kapacitetima.

Navedeni događaj dio je projekta o zajedničkoj implementaciji projektnih aktivnosti za Sektorsku tehničku asistenciju za kreiranje strateških mapa puta BiH po poglavljima u okviru projekta „Resursni centar za bh. civilno društvo u EU integracijama”, kojeg finansira Evropska unija.