Unija poslodavaca Republike Srpske je 06. oktobra 2022. godine, organizovala okrugli sto na temu „Istraživanje koruptivnih iskustava preduzeća u odnosima sa inspektorima UIO BiH”. Navedeni događaj je realizovan u sklopu projekta „Smanjenje korupcije u radu inspektora UIO BiH“, čiji je cilj doprinijeti smanjenju korupcije tokom inspekcijskog nadzora UIO u preduzećima u Republici Srpskoj, kao i transparentnosti/jačanju sistema žalbi i unutrašnje kontrole UIO BiH.

Okruglom stolu Unije, u velikoj sali za sastanke poslovnog centra „Integra“, na 12. spratu u Banjoj Luci, su prisustvovali poslodavci kao i predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH, medija, Udruženja građana Tender, MUP-a (Uprave za organizovani i teški kriminalitet), Transparency Internationala BiH i dr.

U okviru okruglog stola je predstavljen izvještaj istraživanja javnog mnjenja, provedenog od strane eksterne agencije „Partner Marketing Consulting“ d.o.o. Banja Luka, u kojem je učestvovalo 114 kompanija – članica Unije poslodavaca Republike Srpske.

Istraživanje je pokazalo da se 43.9% kompanija susrelo sa slučajevima korupcije pri kontroli rada od strane inspektora UIO, dok je 67% ispitanih kompanija, koje su se susrele sa slučajevima korupcije tokom inspekcijskog nadzora od strane UIO, platilo inspektorima ili su im izašli u susret sa – poklonom. Takođe, istraživanje je pokazalo i da je 90.1% inspektora UIO tražilo neki vid koruptivne naknade, bilo novac, poklon ili nešto drugo, i da čak 92.1% kompanija nije uložilo žalbu na rješenja inspektora UIO. Jedan od razloga zbog kojeg se većina kompanija nije žalila na rješenja je i sam proces trajanja žalbi u periodu od 6 mjeseci do 4 godine kao i činjenica da je većina žalbi koje su pokrenute i odbijene.

Podsjećamo, istraživanje je nastalo kao rezultat projekta “Smanjenje korupcije u radu inspektora UIO BiH“ koji provodi Unija poslodavaca Republike Srpske a projekat je dio šireg programa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).