U cilju bolje informisanosti poslodavaca o mjerama i aktivnostima koje se preduzimaju na suzbijanju infekcije COVID-19, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske Vam dostavlja dodatne preporuke za postupanja u vezi sa mjerama i aktivnostima koje poslodavci preduzimaju na suzbijanju COVID-19.

Mjere sadrže obavještenja i preporuke za radnike i poslodavce vezane za odsustva sa rada, preporuke i smjernice poslodavcima u pripremi planova, informacije o mjerama higijene i edukativnom materijalu i dodatne mjere u slučaju pojave obolijevanja od COVID-19.

Pored navedenog dokumenta dostavljamo Vam i informaciju o uticaju virusa COVID-19 i mjerama koje su poduzele države u Evropi i širom svijeta, a odnose se na uticaj tih mjera na teretni i putnički saobraćaj. Informaciju je sačinila Međunarodna transportna organizacija IRU.

U prilogu se nalazi i Naredba Gradskog štaba za vanredne situacije o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Grada Banja Luka.

 Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske će nastaviti sa praćenjem aktivnosti nadležnih institucija, te blagovremno izvještavati i o aktivnostima koje preduzimamo na zastupanju interesa poslodavaca.

JZU „Dom zdravlja“ u Banjaluci, pored dosadašnjih brojeva na koje su se građani Banjaluke mogli javiti, a koji su putovali u zemlje u kojima je zabilježena pojava virusa korona ili su im u vezi sa tim potrebne bilo kakve informacije, obezbjedio je za te potrebe tri nove linije u Higijensko-epidemiološkoj službi.

  • 051/247-368, dostupan od 07-15 časova,
  • 065/965-191, dostupan od 07-00 časa,
  • 066/409-241, dostupan od 07-22 časa,
  • 066/409-359, dostupan od 07-22 časa,
  • 066/409-230, dostupan od 07-22 časa.

Iz Doma zdravlja Banjaluka apeluju da kontakt telefone koji su otvoreni zbog davanja informacija u vezi sa virusom korona građani koriste savjesno, te da ih ne koriste za pitanja o opštem zdravlju, jer time usporavaju rad Službe i davanje pravovremenih informacija licima kojima su one potrebne.

Dodatne preporuke i informacije poslodavcima u vezi virusa COVID

Naredba kriznog staba BL

Stanje granicnih prelaza u Evropi, World Road Transport