Banja Luka – Okrugli sto “Zapošljavanje stranaca u Republici Srpskoj”, u organizaciji Unije poslodavaca Republike Srpske, održan je u petak, 9. septembra u Banjoj Luci. U uvodnom obraćanju, predsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić rekao je da je ova tema do prije nekoliko godina bila prilično strana poslodavcima, međutim zbog nepovoljne situacije na tržištu rada u Srpskoj postaje sve aktuelnija, i poslodavci su prepoznali zapošljavanje stranih državljana kao način za popunjavanje radnih mjesta za koja na drugi način ne mogu da pronađu radnike.

Na okruglom stolu predstavljen je kratki “Vodič za zapošljavanje stranaca na osnovu radne dozvole u Republici Srpskoj”, koji je Unija poslodavaca pripremila radi lakšeg upoznavanja poslodavaca sa potrebnim koracima za pribavljanje radne dozvole i dozvole za privremeni boravak stranaca.

O nadležnostima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i potrebnoj dokumentaciji za radnu dozvolu govorila je viši stručni saradnik za opšte pravne i kadrovske poslove Jovana Komlenić iz Filijale Banja Luka.

Ispred Službe za poslove sa strancima, na temu postupka za pribavljanje dozvole za privremeni boravak stranaca, ali i mogućim rizicima koje treba izbjeći kod dolaska stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu, govorila je inspektor za strance Svjetlana Kužet iz Terenskog centra Banja Luka.

Svoja iskustva u zapošljavanju nekoliko državljana Turske u porodičnoj kompaniji predstavila je Jovana Tulumović iz Mesne industrije Tulumović doo, ocijenivši da su u kompaniji zadovoljni stepenom integracije ovih radnika u radni proces.

Nakon prezentacija, poslodavci su postavljali pitanja učesnicima u vezi sa dilemama u angažovanju stranaca, i davali sugestije za optimizaciju nekih postupaka u ovom procesu.

Preuzmite Vodič za zapošljavanje stranaca na osnovu radne dozvole u Republici Srpskoj na ovom LINKU.