Saopštenje za javnost

Povodom preduzimanja akcija na otkrivanju krivičnih djela vezanih za koruptivne radnje poreskih službenika, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske daje punu podršku institucijama Republike Srpske u provođenju navedenih aktivnosti i provođenju strateških ciljeva definisanim u Strategiji borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj 2018-2022.

Imajući u vidu težinu posljedica vezanih za koruptivna ponašanja i djela po cjelokupnu zajednicu i raširenosti ove pojave u zajednici, ukazujemo na potrebu drastičnijeg kažnjavanja počionica ovih krivičnih dijela.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske koristi priliku da naglasi značaj preduzimanja ovakvih i sličnih akcija od strane svih institucija Republike Srpske čijim djelovanjem se može   suzbiti ova negativna pojava i zaštiti integritet državne uprave.

Borba protiv korupcije zahtijeva multisektorski pristup, koji uključuje ne samo republičke aktere, već i društvo u cjelini, a pogotovo nevladin sektor, akademsku zajednicu, privatni sektor i medije. S tim u vezi pozivamo sve aktere na kontinuirane akcije podizanje nivoa svijesti građana i javnosti o korupciji kao negativnoj društvenoj pojavi.

Pozivamo sve poslodavce u Republici Srpskoj da posluju u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i da prijave svaki vid koruptivnog ponašanja.