Unija poslodavaca Republike Srpske i TACSO 3 projekat zajedno su u četvrtak 24. novembra 2022. godine organizovali drugu radionicu sa članovima Unije poslodavaca Republike Srpske u cilju izrade Akcionog plana za upravljanje „Resursnog trening centra“.

Na radionici su obrađeni ciljevi planiranja i prioriteti u radu Resursnog trening centra koji će služiti kao servis za aktivnosti članova Unije a prije svega jačanje njihovih stručnih vještina i razmjeni praksi.

EU TACSO 3 projekat kroz svoj Program strateškog mentorstva nudi jedinstvenu priliku za učenje i razvoj organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana i Turske (WBT). Program je dio EU TACSO 3 programa za razvoj kapaciteta koji omogućuje zainteresovanim i kvalifikovanim organizacijama da dobiju mentorsku podršku kako bi unaprijedile područja svog rada prema svojim potrebama i u skladu s prioritetima EU TACSO 3 projekta.

Projekt je podržan od strane Evropske unije.