Vlada Kanade poduzima snažne i brze mjere kako bi zaštitila našu ekonomiju, zdravlje i bezbijednost i radna mjesta svih Kanađana tokom globalne epidemije COVID-19.

Premijer Džastin Trudo najavio je danas novi set ekonomskih mjera za pomoć u stabilizaciji privrede i pomoći Kanađanima pogođenim uticajima ovog izazovnog perioda.

Ove mjere, isporučene u okviru plana ekonomskih reakcija Vlade Kanade COVID-19, obezbijediće do 27 milijardi dolara direktne podrške kanadskim radnicima i preduzećima, plus 55 milijardi dolara za ispunjavanje potreba za likvidnošću kanadskih preduzeća i domaćinstava kroz odlaganje poreza za pomoć stabilizovanja ekonomije. Zajedno, ta podrška u iznosu od 82 milijarde dolara predstavlja više od tri procenta BDP-a Kanade. Ova široka podrška pomoći će Kanađanima pri plaćanju najamnine i namirnica, a posldoavci će nastaviti da plaćaju svoje zaposlene i njihove račune u ovo vrijeme nesigurnosti.

Ovaj plan zasniva se na koordinisanim mjerama koje su preduzete od početka ove epidemije, uključujući više od milijardu dolara Fonda za odgovor na  COVID-19, koji je obezbijedio sredstva za provincije i teritorije za jačanje kritičnih djelova zdravstvenog sistema. Predstavlja preko 500 milijardi američkih dolara kreditne i likvidne podrške ljudima i preduzećima kroz saradnju između finansijskih korporacija “Crown”, Banke Kanade, kancelarije nadzornika finansijskih institucija (OSFI) i komercijalnih zajmodavaca kako bi se obezbijedio nastavak poslovanja.

Mjere objavljene danas dio su reakcije kanadske Vlade na COVID-19. Kao prvi korak, ovaj plan ima za cilj stabilizaciju ekonomije ciljanim mjerama za suočavanje sa neposrednim izazovima sa kojima se suočavaju i radnici i preduzeća. To će pomoći da se radnicima obezbijedi novac koji im je potreban dok su bolesni ili u izolaciji, ili zbog gubitka posla ili značajnog smanjenja plata, i pomogne pružanju podrške ljudima i preduzećima koja su izložena finansijskim teškoćama zbog epidemije.

Kako se situacija i dalje razvija, najavljuju se dalje mjere za podršku Kanađana, podsticanje ekonomije i zaštite radnih mjesta i sredstava za život ljudi.

Podrška za radnike

Kanađani neće  brinuti o plaćanju kirije, hipoteke ili kupovine namirnica zbog krize COVID-19. Da bi podržala radnike i njihove porodice, Vlada Kanade poduzeće sledeće:

 • Pružiće dodatnu pomoć porodicama sa djecom tako što će privremeno povećavai kanadske isplate dječijeg dodatka. Ova mjera bi donijela dodatnu podršku od skoro dve milijarde dolara.
 • Uvode naknadu za hitnu njegu do 900 dolara nedeljno u trajanju do 15 nedelja kako bi se pružila podrška prihodima radnicima koji moraju ostati kod kuće i nemaju pristup plaćenom bolovanju. Ova mjera bi mogla obezbijediti Kanađanima do 10 milijardi dolara i uključuje:
 1. Radnike, uključujući samozaposlene, koji su bolesni, pod karantinom ili su upućeni na samoizolaciju, ali ne ispunjavaju uslove za zdravstveno osiguranje iz osiguranja za zapošljavanje (EI).
 2. Radnike, uključujući samozaposlene, koji se brinu o članu porodice koji je bolestan od COVID-19, kao što su stariji roditelj ili drugi izdržavani članovi koji su bolesni, ali ne ispunjavaju uslove za EI bolovanje.
 3. Zaposleni roditelji koji ispunjavaju uslove EI i koji ne ispunjavaju uslove za EI koji moraju ostati bez plata zbog djece koja su bolesna ili kojima je potrebna dodatna njega zbog zatvaranja škole.
 • Uvode naknadu za hitnu podršku koja se pruža preko Kanadske agencije za prihode kako bi se obezbijedilo do pet milijardi dolara podrške radnicima koji nisu podobni za EI i koji su suočeni sa nezaposlenošću.
 • Obezbijediće dodatnu pomoć pojedincima i porodicama sa niskim i skromnim primanjima uz posebnu nadoplatu po kreditima za robu i usluge. Ova mjera bi unijela 5,5 milijardi dolara u ekonomiju.
 • Odriču se, minimalno šest mjeseci, obaveznog perioda čekanja od jedne sedmice za EI bolovanje kod radnika u nametnutom karantinu ili onima koji su upućeni na samoizolaciju, kako je najavljeno 11. marta.
 • Produžava se rok za prijavu poreza za pojedince do 1. juna i dozvoljava se svim poreskim obveznicima da odgađaju, do 31. avgusta 2020., uplatu za sve iznose poreza na dohodak koji dospevaju na dan ili poslije dana i prije septembra 2020. Ova olakšica bi se odnosila na porez dospjeli saldi, kao i rate, prema I delu Zakona o porezu na dohodak. Nikakva kamata ili kazna neće se naplaćivati na ove iznose tokom ovog perioda. Ova mjera rezultiraće da će domaćinstva imati više novca na raspolaganju tokom ovog perioda.
 • Omogućava se malim preduzećima koja ispunjavaju uslove subvencija od 10% za plate u narednih 90 dana, do maksimalno 1.375 dolara po zaposlenom i 25.000 dolara po poslodavcu. Poslodavci koji imaju koristi od ove mjere uključuju korporacije koje ispunjavaju uslove za odbitak kao što su mala preduzeća, neprofitne organizacije i dobrotvorne organizacije. Ovo će pomoći poslodavcima da zadrže ljude na platnim spiskovima i pomoći će Kanađanima da zadrže svoj posao.
 • Omogućava se povećanje fleksibilnosti zajmodavcima da odgode hipotekarne isplate hipotekarnih kredita osiguranih od strane države vlasnika dužnicima koji mogu imati finansijske teškoće povezane sa izbijanjem. Osiguratelji će dozvoliti zajmodavcima da odmah omoguće odlaganje plaćanja.

Pored toga, kako bi pružio ciljanu podršku ugroženim grupama, Vlada ulaže u:

 • Smanjenje minimalnih povlačenja iz registrovanih fondova za penzione prihode za 25% za 2020. godinu u znak priznavanja nestabilnih tržišnih uslova i njihovog uticaja na penziju mnogih penzionera.
 • Primjenu šestomesečogi beskamatnog moratorijuma na plaćanja kanadskih studentskih zajmova za sve pojedince koji su u procesu vraćanja ovih kredita.
 • Obezbijeđivanje 305 miliona dolara za novi Fond za podršku lokalnoj zajednici sa sjedištem koje će se baviti neposrednim potrebama zajednica.
 • Podršku ženama i djeci koja bježe od nasilja pružajući do 50 miliona dolara ženskim prihvatilištima i centrima za seksualno zlostavljanje kako bi im pomogli u upravljanju ili sprečavanju epidemije u njihovim objektima. Ovo uključuje finansiranje objekata u domorodačkim zajednicama.
 • Obezbijeđivanje dodatnih 157,5 miliona dolara za riješavanje potreba Kanađana koji proživljavaju beskućništvo putem programa „Reaching Home“.

Podrška za biznis

S obzirom na neizvjesnost ekonomske situacije i potrebe za fleksibilazacijom  kreditnih uslova, Vlada poduzima mjere kako bi pomogla pogođenim firmama. Da bi pružila podršku kanadskim firmama i pomogla im da zadrže svoje radnike u ovom teškom vremenu, Vlada najavljuje mjere za:

 • Dopuštenje svim tvrtkama da odgode plaćanje svih iznosa poreza na dohodak koji dospijevaju na dan ili nakon današnjeg dana i prije septembra godine. Ovo olakšanje primjenjivaće  se na dospjele porezne bilanse, kao i na rate, u dijelu definisanim  Zakonom o porezu na dohodak. Tokom tog perioda, na ove iznose neće se dodavati kamate ili penali. Ova mjera rezultovaće da preduzeća imaju više novca na raspolaganju tokom ovog perioda.
 • Povećanje kredita dostupnih malim, srednjim i velikim kanadskim preduzećima. Kao što je najavljeno za 13. mart, novi program raspoloživosti poslovnih kredita obezbijediće više od 10 milijardi dolara dodatne podrške preduzećima koja imaju problema sa novčanim tokom uz pomoć Banke za razvoj poslovanja Kanade i Izvoza Kanade. Vlada je spremna da obezbijedi više kapitala putem ovih finansijskih korporacija.
 • Dalje proširenje razvoja izvoza Kanadska sposobnost pružanja podrške domaćim preduzećima.
 • Mogućnost fleksibilnosti ograničenja kanadskog glavnog računa kako bi dodatno pomogli Vladi da pruži podršku kanadskim firmama, ako se smatra da su u nacionalnom interesu, u rješavanju vanrednih okolnosti.
 • Ovi krediti su dostupni poljoprivrednicima i poljoprivredno-prehrambenom sektoru kroz „Farm Credit Canada.“
 • Pokretanje programa kupovine osigurane hipoteke za kupovinu do 50 milijardi USD osiguranih iz fonda za hipoteke putem Kanadske korporacije za hipoteku i stanovanje (CMHC). Kao što je najavljeno 16. marta, to će osigurati stabilno finansiranje bankama i hipotekarnim zajmodavcima te poduprijeti kontinuirano kreditiranje kanadskih preduzeća i potrošača. CMHC je spreman da i dalje podrži likvidnosti i stabilnosti finansijskih tržišta kroz svoje programe finansiranja hipoteke. Vlada će omogućiti ove mere povećanjem zakonskih ograničenja CMHC-a za garantovanje hartija od vrednosti i osiguravanjem hipoteke po 150 milijardi dolara.

Šest najvećih finansijskih institucija u Kanadi obavezalo se da će raditi sa klijentima bankarstva sa preduzetnicima i malim preduzećima za svaki slučaj, kako bi obezbijedili fleksibilna riješenja koja će im pomoći u upravljanju kroz izazove, kao što su poremećaji u plati zbog COVID-19, poteškoće pri njezi djece zbog zatvaranja škole ili vrtića ili oni koji pate od COVID-19. Kao prvi korak, ova podrška će obuhvatiti do šest mjeseci odlaganja plaćanja hipoteka i priliku za olakšice za ostale kreditne proizvode. Vlada Kanade će nastaviti da prati razvoj ekonomskih uslova i tražiće veće mjere pomoći ukoliko je to neophodno.

Da bi se krenulo sa primjenom ovih novih mjera potrebnih za pružanje pravovremene podrške Kanađanima i kako bi se osiguralo da Vlada ima na raspolaganju sav alat za rješavanje mogućih izazova, Vlada namjerava donijeti posebno zakonodavstvo i zatražiti odobrenje parlamenta.

Kanadska Vlada će nastaviti da poduzima dodatne mjere kako bi prioritet dali zdravlju i bezbijednosti Kanađana, stabilizovali ekonomiju i ublažili ekonomski uticaj ove pandemije.